Wednesday, September 29, 2004

QX diaries - Felix

Z var i eltockholmo, sket i att det var måndag och firade Z med A och Z.
Hon åker ju hem idag för i bövelen, så när annars?
Anytime is just about right now.

Det var nåt märkligt som hände som jag inte får grepp om.
Det var inte det att det verkligen var asskoj.
Men nästan.

Bakfyllans tungmod occh håglöshet. Ack.

Och patetiskt eller inte men Felix får sova i sängen med mig igen. (Oh så glad han blev.)

No comments: