Friday, September 24, 2004

QX diaries - Tunga

Jag kan nudda nästippen med tungspetsen!

Den funktionen med mig själv gör mig rätt nöjd.
Även om den inte fyller något särskilt syfte annat än att det är en.. ehm.. trevlig feature..

Å andra sidan kan jag inte slicka mig på armbågen, vilket jag verkligen skulle vilja kunna.

Men vem faan kan det å andra sidan?

No comments: