Friday, November 26, 2004

QX Diaries - Lite ljus i vårt hus

I korridoren kl 09:58

Janina: Azad behöver du ljusstakar till ditt rum?

Azad: Nej det är mörker, meningen med årstiden är att man ska deppa.

Janina: Nej, meningen är att man ska tända ljus.

No comments: