Thursday, January 13, 2005

QX Diaries - Nötter!

Efter sommaren tog SL bort spärrarna vid den nedre uppgången i slussen och resenärera fick löpa fritt.
Frihet under ansvar!

Tanken var nog att eftersom alla ändå hade betalat för sin resa på bussfärden in till slussen så spelade det väl ändå inte så stor roll?
Men på detta sätt förlorade SL troligen till sin egen förvåning miljontals med kronor.
And I could have told 'em.

I prishöjningens glada tid när man höjde SLs allenhanda priser var det väl ingen som tänkte att betala för sig var rätt sak att göra? Om man ställdes inför valet vill säga. (två stämplar 30:-, månadskort 600:-.)
Nej SL skulle sättas åt. Och vid slussen erbjöds man möjligheten att göra det. Därifrån kunde man åka gratis vart man ville, förutsatt att ingen kom på en.

Hämnden är ljuv.
Men gräver man en grav för andra, faller man ofta själv däri.

Igårkväll efter en strappats på stan såg jag tre män arbeta med sätta upp spärrarna igen.

Jag log för mig själv.

No comments: