Thursday, March 3, 2005

QX Diaries - Pandor


Borde inte pandorna börja ge igen snart - omgruppera sig, samla styrka och bilda en liten armé.

Det vore en mycket oväntad vändning på saker och ting.

No comments: