Tuesday, April 12, 2005

QX Diaries - IQ, kan räkna upp till hundra...


124 i IQ.

Är det så särskilt viktigt att vara smart?

Darwin nöjde sig med att påstå att det räckte gott och väl med att försöka anpassa sig till omgivningen.

No comments: