Tuesday, June 7, 2005

QX Diaries - Sprite!


Jag tror att man kan ha sprite till typ allt.
Men det är fel.
Det funkar inte med Oboy.
Och definitivt inte med kaffe.

Well, well, you can't win 'em all...

No comments: