Friday, June 10, 2005

QX Diaries - Stormakter


Lista över stormakter:
USA
Kina
Ryssland
Storbrittanien
U2(Går ironin fram här?)

No comments: