Wednesday, April 11, 2012

One work related ponder and one epiphanie - En jobbrelaterad tanke och en insikt

Pondering: Why my mobile phone only lasts 10 meters away from my office. Kinda takes away the poing of the phone being "mobile".
Epiphanie: That one form of happiness can be being the first one in line to the coffemaschine. Hence sadness can be if you have to spend 10 minutes of your well-earned break being last in line.


Fundering: Varför räcker min bärbara telefon bara max 10 meter ifrån mitt kontor/rum. Det tar liksom udden av hela finessen med att den är bärbar.
Insikt: Att en form av lycka kan vara att komma förs av alla i kön till kaffeautomaten. På samma sätt som olycka kan vara att spendera 10 minuter sist i samma kö.

No comments: