Tuesday, June 8, 2004

QX diaries - Spontan citatlista

1. Det är ni som är dom konstiga, det är jag som är normal!
2. DU är skyldig mig en vattenmelon.
3. Inled mig icke i frestelse, jag hittar alldeles utmärkt själv!

No comments: