Friday, November 12, 2004

QX Diaries - Da Vinci


Männsikor är ju rätt så komplicerade.

Här i en illustration av Leonardo Da Vinci. -->

No comments: