Wednesday, February 9, 2005

QX Diaries - Transport

Jag frågar hur tar du dig fram? Kommunalt?
30-dagar i taget. Förutbestämda - Tidsfasta rutter.
Tar du dig fram när meningen är att du ska ta sig fram?
Anpassat.

Ja, precis så.


Jag roar mig ibland med att se efter hur många bilar som är bemannade med fler än en person.
Särskilt när jag väntar på bussen.
I genomsnitt är det var tionde bil.

Är frihet ensamt?

No comments: