Tuesday, December 27, 2005

QX Diaries - Raketstart


Det går inte att kringå - hur mycket man än tänker och planerar.
Det e n d a sättet att få saker gjorda är att bara sätta igång och göra dom.

No comments: